Nimbus je autobus hravého učenia, ktorý vznikol ako spoločný projekt Edulabu a Edufactory by Pixel Federation. Jeho cieľom je prezentovať inovatívne prístupy ku vzdelávaniu a ukázať, že učiť sa pomocou hier (počítačových, stolových ale aj pohybových) je pre deti prirodzené a zábavné.